Enligt Morgan Stanley spenderar Sydkoreanerna i genomsnitt 300 euro per capita, vilket är långt mer än vad kineserna och amerikanerna spenderar i genomsnitt 46 euro respektive 234 euro per capita. Enligt en undersökning av McKinsey anser endast 22 procent av de tillfrågade koreanerna att det är smaklöst att visa upp lyxvaror.