Bunlar çoğunlukla standart dışı veya geçici istihdamda işçiler, kadınlar, gençler ve daha düşük bir eğitim seviyesine sahip çalışanlar, çoğunlukla küçük şirketlerde çalışan çalışanlar.

Bu, Çalışma Bakanlığı'nın İstatistik ve Planlama Bürosu (GEP) tarafından bir raporda bulundu.