In de economische zomerprognoses die op 7 juli zijn gepubliceerd, herhaalt Brussel de op 12 mei gepubliceerde voorjaarsprognoses voor Portugal, waarin wordt gesteld dat "de Portugese economie op weg is naar een goed herstel vanaf het tweede kwartaal van 2021", ondanks het feit dat het tempo van het herstel is vertraagd door de gedeeltelijke herinvoering van tijdelijke beperkingen in juni als gevolg van de toename van het aantal gevallen van Covid-19.

Het uitvoerend orgaan van de EU schat echter dat het bruto binnenlands product (BBP) van Portugal, na een terugval met 3,2 procent in het eerste kwartaal van het jaar als gevolg van de strenge beperkingen, in het tweede kwartaal met 3,3 procent zal zijn gegroeid en in het derde kwartaal een nieuwe stijging zal laten zien, met de verwachte toename van het buitenlandse toerisme in het land, geholpen door de vaccinatiecampagne in Europa en de lancering van het digitale EU-certificaat voor Covid-19.

Deze prognoses blijven achter bij de prognoses van de regering, die vertrouwt op een groei die hoger ligt dan haar eigen prognose van 4 procent in het stabiliteitsprogramma, en bij de meest recente prognose van de Bank van Portugal, die op 16 juni haar prognoses naar boven heeft bijgesteld en uitgaat van een stijging van het BBP met 4,8 procent in 2021 en 5,6 procent in 2022.