"Vandaag hebben we de aanbevelingen geactualiseerd, met inbegrip van een extra dosis, een nieuwe mogelijkheid voor vaccinatie, voor mensen met immunosuppressie en ouder dan 16 jaar, en deze dosis wordt toegediend onder leiding en op voorschrift van de arts-assistent", vertelde het Directoraat-generaal Volksgezondheid aan Lusa.

Volgens Graça Freitas zullen de arts-assistenten vanaf vandaag dit recept kunnen uitschrijven, "zoals zij reeds doen voor andere pathologieën en zoals zij in het verleden hebben gedaan en de mensen zullen worden gevaccineerd" in de gezondheidscentra. Volgens haar zullen de "gezondheidscentra hen kunnen vaccineren", aangezien dit proces "precies zo zal verlopen als in de andere fasen" met de vaccinatie van mensen met hart-, ademhalings- en nierfalen en ernstig zieke patiënten die als prioritair werden beschouwd.

"Het zullen zeker minder dan 100.000 mensen zijn" die deze extra dosis mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zullen kunnen ontvangen, zei de directeur-generaal van Volksgezondheid. "Dit is geen versterking. Het is een extra dosis vaccin, omdat het kan zijn gebeurd dat, op het moment dat deze mensen werden gevaccineerd, hun immuunsysteem niet in staat was om op het vaccin te reageren", legde zij uit.

Volgens haar voorziet de bijgewerkte norm ook in de toediening van de extra dosis met een minimuminterval van drie maanden na de laatste dosis van het eerder uitgevoerde vaccinatieschema. "Mensen die drie maanden geleden de laatste dosis van het vaccin hebben genomen, kunnen worden gevaccineerd, mensen die twee maanden geleden of dichterbij de laatste dosis van het vaccin hebben genomen, zullen moeten wachten", aldus Graça Freitas.

Volgens de vandaag gepubliceerde norm komen in aanmerking mensen die gevaccineerd kunnen zijn tijdens een periode van ernstige immunosuppressie, namelijk mensen die vaste orgaantransplantaties hebben ondergaan, mensen met HIV-infectie met een T-CD4+ lymfocytentelling <200/µL, kankerpatiënten en mensen met bepaalde auto-immuunziekten die behandelingen hebben ondergaan."De aanbeveling is in overeenstemming met het meest recente wetenschappelijke bewijs en kan worden aangepast op basis van de ontwikkeling van de kennis", voegt de norm eraan toe. Gevraagd naar de mogelijkheid van een boosterdosis voor ouderen, verklaarde Graça Freitas dat de farmaceutische industrie het desbetreffende goedgekeurde proces nog niet heeft ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

"Als ik zeg dat het wordt geëvalueerd, is dat in de zin van wordt bestudeerd. Dit betekent niet dat het nu moet worden toegediend, want we zijn zorgvuldig om te begrijpen wat de internationale (EMA) en nationale (Infarmed) regelgevers ons in dit proces aangeven", verzekerde zij. Volgens Graça Freitas bevindt de DGS zich dus in de fase van het verzamelen van informatie en het voortdurend analyseren van de wetenschappelijke bewijzen die in de verschillende landen over dit onderwerp beschikbaar zijn, in afwachting van de aanwijzingen van de EMA en Infarmed.