De in Diário da República gepubliceerde wet voorziet in het einde van de SEF op 11 januari 2022.

In het wetsontwerp van de Socialistische Partij dat bij het parlement is ingediend, wordt de opheffing van deze veiligheidsdienst met nog eens zes maanden uitgesteld met als rechtvaardiging de ontwikkeling van de epidemiologische situatie van Covid-19 in de afgelopen weken in Portugal, die voorziet in "de noodzaak om de grenscontrole te versterken, met name wat betreft de controle op de naleving van de regels inzake tests".

In het decreet van 12 november wordt bepaald dat de huidige administratieve bevoegdheden van de SEF ten aanzien van buitenlandse burgers zullen worden uitgeoefend door het Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA), dat de regering bij wetsdecreet zal moeten oprichten, en door het Instituut voor Registratie en Notariaat (IRN), naast de overdracht van politiebevoegdheden aan het PSP, het GNR en het PJ.