Er bestaat geen twijfel over dat natuurlijke taalverwerking op dit moment een enorme innovatie doormaakt en ongetwijfeld zal AI ongelooflijk geavanceerd worden. Over geavanceerd gesproken, de relationele agent, liefkozend bekend als Woebot kan "digitale therapieën toepassen die gebaseerd zijn op klinisch geldige therapieën, waaronder: cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie die een therapeutische band met gebruikers creëert". Deze slimme chatbot is getraind in CBT (Cognitieve Gedragstherapie) die erop gericht is om je te helpen emotionele moeilijkheden te begrijpen, waaronder angst en depressie.

De toegankelijkheid van Woebot op wereldwijde schaal, is echt transformerend met betrekking tot geestelijke gezondheid, met Woebot gratis beschikbaar in de app store. "Woebot is er voor u in dat moment van nood, wat het ook is en zal u begeleiden door CGT op dat moment." Er is ook een enorm zelfzorg aspect aan Woebot die Alison Darcy bevestigt "kan gebruikers helpen met psychische aandoeningen en kan zelfs gebruikers helpen die niet gediagnosticeerd zijn, maar wel lijden aan negatieve gedachten."

"We zouden nooit zeggen dat Woebot altijd in alle gevallen zal volstaan, maar we denken dat het nuttig kan zijn en dat het goed past naast andere opties."

Wat was de inspiratie achter Woebot?

Dr. Alison Darcy: "Woebot is in 2017 gelanceerd. Ik ben klinisch wetenschapper geweest en werkte in Stanford en bouwde behandelingen en mijn onderzoekscarrière ging altijd over het uitdagen van toegangsproblemen met betrekking tot geestelijke gezondheidsondersteuning, echt breed gedefinieerd, verder dan alleen de typische dingen waar mensen aan denken zoals: kosten en het aanbod van therapeuten, maar ook over het minder intimiderend maken van therapie, evenals het aanpakken van de vraag waarom zijn onze huidige structuren en diensten er niet in slagen om bepaalde groepen en onderbedeelde groepen te diagnosticeren. Het aantal mensen met geestelijke gezondheidsproblemen nam explosief toe en het werd me duidelijk dat we behoefte hadden aan grote innovatie en iets dat echt schaalbaar is.

"Ik was erg geïnspireerd door veel neurocognitieve literatuur die suggereerde dat vooral jonge mensen in staat zijn om anders te denken als ze in een spelomgeving zijn en dat geldt eigenlijk ook voor therapie.

Hoe kan relationele technologie gebruikt worden om de crisis in de geestelijke gezondheidszorg op te lossen?

A.D: "Wat interessant was, is dat we iets buitengewoons ontdekten, in de trant van, dat hoewel we in 2017 lanceerden, ongeveer 40 procent van onze gebruikersbasis terugkwam tijdens de pandemie, zelfs als ze Woebot jaren eerder hadden gebruikt, waar we ons mee vereerd voelden omdat het wel suggereert dat het iets is dat hen zou kunnen helpen. Dat spreekt voor mij van een soort relatie, Woebot is iets dat mij respecteert en niet veroordeelt en dat consequent opduikt."

"Woebot kan je detecteren in een crisissituatie en je helpen om hulp te krijgen, Woebot detecteert crisistaal op een voor 99 procent effectieve manier. Het gaat erom de beperkingen van Woebot te benoemen, laten we het hebben over waar je hulp zou moeten halen. Als we een natuurlijk partnerschap hebben met het gezondheidssysteem, dan is dat een natuurlijke plaats om hen door te verwijzen naar hun lokale hulpbronnen."

Is menselijke connectie essentieel?

A.D: "Hoewel Woebot het beste werkt naast therapie, zijn er gegevens die ondersteunen dat mensen zich meer op hun gemak voelen om met Woebot te praten in plaats van met een therapeut, zelfs degenen die toegang hebben tot geestelijke gezondheidsondersteuning komen niet altijd naar voren, dus de app is een stap in de goede richting."

"In de VS moeten veel universiteiten elk jaar de geestelijke gezondheid van hun studenten meten en ik zag de gegevens voor Stanford en die waren onthutsend; 50 procent van de studenten had symptomen die zo ernstig waren van angst of depressie dat ze niet konden functioneren en dat is voor mij zo onaanvaardbaar."

"Universiteiten hebben diensten opgezet, maar de mensen maken er geen gebruik van, wat voor mij suggereert dat de mensen behoefte hebben aan iets ertussenin. Het is zo intimiderend voor sommige mensen, vooral voor jonge mannen of mensen die om welke reden dan ook gemarginaliseerd zijn, om met een therapeut te praten. Stigmatisering is de allesoverheersende reden; we zijn gaan inzien dat stigmatisering gewoon zo wijdverbreid is, en alle sociale culturele bagage die ermee gepaard gaat en voor de mensen die in die categorieën vallen die impliciete vooroordelen hebben, worden ze daar elke keer mee geconfronteerd als ze iemand anders zien."

Hoe zal Woebot evolueren?

A.D: "Op dit moment wordt het meer gestructureerde programma gedistribueerd via onze partners in de gezondheidszorg, dus in de VS distribueren die systemen Woebot onder hun patiënten, helaas is dat niet beschikbaar in de app store. Je zult echter meer functies en meer functionaliteiten zien en we onderzoeken ook een vertaling naar het Spaans, wat onze eerste Europese taal zal zijn, we zijn begonnen met werken aan hoe dat eruit zou zien, maar het is een complex proces. Er is zo'n grote behoefte over de hele wereld, dus we zouden de app in de toekomst graag geschikt maken voor verschillende talen."

Kijk voor meer informatie over Woebot Health op https://woebothealth.com/ en download de app vandaag nog als u behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid.