"I Portugal präglades årets första fyra månader av den första strejken bland kabinpersonalen på easyJet och av flera strejkuppmaningar på TAP, som till slut avblåstes. I Europa äventyrade strejkerna i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien också punktligheten på förbindelserna med Portugal", säger AirHelp i ett uttalande som Publituris rapporterar.

Enligt den rapport som utarbetats av företaget som försvarar flygpassagerarnas rättigheter drabbades mer än en tredjedel av passagerarna i Portugal av flygstörningar, vilket innebär att mer än två miljoner passagerare drabbades, cirka 35 procent av det totala antalet passagerare.

"Om man jämför årets uppgifter med samma period har antalet flygningar med störningar fördubblats, med drygt en miljon passagerare som fick sitt flyg försenat eller inställt under 2022", tillägger AirHelp och avslöjar att mars var den månad med flest incidenter i Portugal, motsvarande 800 000 passagerare.

Sett till region var det i Lissabon som passagerarna upplevde flest problem, med mer än en och en halv miljon passagerare som drabbades av någon form av störning på sin flygning, vilket motsvarar 41 % av passagerarna, följt av flygplatsen Horta på Azorerna, där störningar påverkade 35 % av alla passagerare, medan Madeira ligger på tredje plats med nästan 29 % av de drabbade passagerarna.


Mest punktliga


Ponta Delgada flygplats, i São Miguel på Azorerna, var den mest punktliga portugisiska flygplatsen under årets första fyra månader, med nästan 75 % av flygningarna som avgick vid den angivna tiden och cirka 73 % av passagerarna som inte påverkades av några störningar.

De goda resultaten var också gemensamma för flygplatsen i Porto, som AirHelp anser vara den bästa nationella flygplatsen och där 73 % av flygningarna avgick i angiven tid, medan 73 % av passagerarna inte drabbades av några störningar på sin flygning.


Störningar i Europa


I övriga Europa utmärker sig Storbritannien negativt, som ligger på första plats bland de länder där flest flygpassagerare drabbades, med totalt sex miljoner passagerare eller 28 % av det totala antalet, följt av Turkiet, med cirka 5,5 miljoner drabbade passagerare (32 %), och Tyskland, som ligger på tredje plats och något efter, med cirka 4,7 miljoner passagerare (30 %) som startade för sent eller fick sitt flyg inställt.

I Spanien drabbades också cirka fem av 25 miljoner registrerade passagerare av någon form av flygstörning.

I den andra änden finns Kosovo, Cypern och Grekland, som noterade det lägsta antalet förseningar för flygresenärer under de första fyra månaderna av 2023, där Kosovo hävdar sig som det land med minst problem, eftersom endast 16 procent av alla flygpassagerare avgick sent, följt av Cypern med 17 procent och Grekland, som avslutar podiet med 18 procent.

Enligt AirHelp drabbades under årets första fyra månader över 40 miljoner passagerare av förseningar på sina flygningar i Europa, vilket motsvarar 26 procent av alla registrerade passagerare.

"Detta är en betydande försämring jämfört med samma period förra året, då cirka 20 miljoner passagerare blev försenade (18 %). Dessutom har antalet flygproblem som orsakas av flygbolagen ökat: medan endast cirka 1,8 miljoner passagerare var berättigade till kompensation under de första fyra månaderna 2022, har detta antal redan ökat till 3,5 miljoner under samma period 2023. Detta innebär att antalet problem som orsakats av flygbolagen ökade med 88 % jämfört med 2022", tillägger AirHelp.

Pedro Miguel Madaleno, advokat som specialiserat sig på passagerares rättigheter och företrädare för AirHelp i Portugal, påminner om att "även om det bara var ungefär en miljon fler passagerare som flög under den undersökta perioden 2023 jämfört med 2022, var antalet förseningar betydligt högre".

"Strejker, protester och tekniska problem har haft en mycket negativ inverkan på flygtrafiken i år. Särskilt den nuvarande miljön med vissa arbetskonflikter har haft en stark inverkan på de många förseningarna. Vi hoppas att situationen inte förvärras under perioden fram till sommaren", avslutade tjänstemannen.