Deze resultaten komen naar voren uit twee onlangs door CBRE uitgevoerde studies over milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), waaruit ook blijkt dat meer dan 54 procent van de beleggers hun portefeuillestrategie wil aanpassen aan ESG.

In de twee rapporten in kwestie, de "ESG Guide for Occupants: Environmental, Social and Governance Agenda in the occupation of a property", gewijd aan bewoners, en de "ESG & Real Estate: 10 key facts investors need to know", gericht op beleggers, identificeert de vastgoedadviseur enkele ESG-overwegingen die belangrijk zijn voor vastgoedbeleggers, en bekijken ze de laatste trends, innovaties en regelgevingsvereisten in de sector.

"Nu ESG een belangrijkere rol speelt in de manier waarop bedrijven opereren, beginnen beleggers ESG-overwegingen te integreren in alle fasen van de levenscyclus van vastgoed, van due diligence tot acquisities, en van verhuur tot asset management", vertelde CBRE aan Idealista.

Volgens het adviesbureau "groeit de druk op eigenaren, exploitanten en bewoners van gebouwen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen". "'Groene huurovereenkomsten' tussen verhuurders en huurders om aan bepaalde milieudoelstellingen te voldoen, zullen voor investeerders een gebruikelijker instrument worden om de milieuprestaties van hun vastgoedactiva te monitoren en te stimuleren", voegen ze eraan toe, waarbij ze opmerkt dat "de kloof tussen 'groene premie' en 'bruine korting' bij verhuur steeds groter wordt".

CBRE is ook van mening dat "er voldoende bewijs is dat groene gebouwen hogere rendementen genereren dan vergelijkbare niet-groene panden, wat duidt op een aanzienlijk potentieel voor een 'bruine korting' in panden met een relatief lagere milieuprestatie".

De koolstofvoetafdruk verkleinen

Constaterend dat de bouwsector verantwoordelijk is voor bijna 40 procent van de wereldwijde jaarlijkse koolstofuitstoot en dat de cement- en staalproductie elk ongeveer 5 procent vertegenwoordigen, concludeert CBRE dat "levensvatbare alternatieven zoals hout ecologischer zijn, dankzij de koolstofvastlegging". "De kosten van bouwen in hout variëren naargelang het type gebouw, maar gemiddeld kunnen ze gelijk zijn aan of lager zijn dan die van bouwen met conventionele materialen. Hout biedt ook een grotere kostenstabiliteit en kan de bouwtijd aanzienlijk verkorten dankzij prefabricage", zo luidt het document.

Ook wordt de nadruk gelegd op het feit dat technologie "een fundamentele rol speelt bij het tot stand brengen van significante en blijvende veranderingen in de praktijken en portefeuilles van beleggers, door het verbeteren van de verzameling en communicatie van ESG-gegevens".

Voor Cristina Arouca, Research Director bij CBRE, "zullen de overwegingen die uit deze studies naar voren komen, leiders in de vastgoedsector helpen bij het ontdekken van mogelijkheden om een duurzamere toekomst tegemoet te gaan. Deze mogelijkheden bestaan in elke fase van de levensduur van een vastgoedobject en kunnen alleen optimaal worden verwezenlijkt wanneer ze worden gecoördineerd door een breed spectrum van alle belanghebbenden," concludeert ze.

Volgens de World Green Building Council zijn gebouwen momenteel verantwoordelijk voor 39 procent van de wereldwijde energiegerelateerde koolstofuitstoot: 28 procent van de energie die voortkomt uit het gebruik van het gebouw (verwarming, koeling en elektriciteit) en de resterende 11 procent is afkomstig van materialen en constructie.