Vår förmögenhet är utsatt för finansmarknadernas nyckfullhet.

När vi ser tillbaka på de föregående månaderna har marknadens volatilitet aldrig varit långt borta från ytan, med aktier, obligationer, valutor och råvaror som alla har upplevt höga nivåer av dagliga och till och med intradagliga förändringar. De grundläggande rörelserna utlöstes av inflation och ekonomiska undersökningar från ledande marknadsexperter, och naturligtvis av den pågående situationen i Ukraina.

Även om det finns viktiga strukturella skillnader och varierande tryck i Storbritanniens, eurozonens och USA:s ekonomier står de alla generellt sett inför liknande problem. Av de tre är den brittiska ekonomin kanske den mest sårbara, med årets andra kvartals-BNP som av många ekonomer förväntas missa Bank of Englands förväntningar på en tillväxt på 0,1 % - den vanligaste definitionen av en recession är två eller flera kvartal i rad med negativ tillväxt.

Tidigare recessioner

Det har bara funnits ett fåtal recessioner sedan 1990, men när man ser tillbaka på den senaste, den "finansiella kollapsen" som inleddes 2008, är det kanske förvånande att avkastningen på aktiemarknaden var positiv, bara tre år efter att den inleddes. En del av detta kan förklaras med att för att en ekonomi tekniskt sett ska hamna i en recession måste den uppleva två negativa kvartal av tillväxt, och därför är utgångspunkten för dessa resultatsiffror att ekonomin har gått ner i ett halvår. I allmänhet fortsätter dock recessioner i ytterligare tre kvartal, vilket står för huvuddelen av nästa år, då marknadsavkastningen var positiv. Dessutom har finansmarknaderna, som vi alla vet av tidigare erfarenheter, faktiskt presterat sämre på väg in i recessioner än under dem.

När det gäller den fruktade inflationen, ja, den är verkligen på den högsta nivån på över en generation, vilket i sin tur har tvingat centralbankerna att vidta ganska drastiska åtgärder för att försöka tygla den. Även om höjningscyklerna i Storbritannien och USA har varit aggressiva hittills förväntas de ligga kvar i liknande takt under andra halvåret. Detta utgör ett stort problem för den ekonomiska tillväxten, som redan visar tydliga tecken på att försvagas, och kraven på en recession blir alltmer högljudda.

Resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Recessioner har dock inte varit så negativa för aktiemarknaderna under tidigare perioder - i själva verket har riktmärkesavkastningen efter tidigare recessioner varit positiv. En rimlig förklaring till denna positiva utveckling är att finansmarknaderna är ganska effektiva framåtblickande diskonteringsmekanismer, varför de ofta börjar prissätta en recession innan den tekniskt sett har börjat. De börjar också prissätta en återhämtning innan den tydligt har börjat.

Enligt vår egen analys finns det redan en ljusning vid horisonten, brittiska jämförelseindex uppvisar redan en viss svaghet som skulle kunna förväntas med en ökad risk för en kommande recession, men gynnsamma idiosynkratiska faktorer innebär att FTSE100-indexet överträffar sina jämnåriga konkurrenter år till år. Har något gått snett, eller kan det vara så att Storbritannien ser den nuvarande finansiella oron som en flyktig utmaning och att vi måste fortsätta framåt och uppåt...?


Blacktower Financial Management - Tel: +351 214 648 220 eller e-post info@blacktowerfm.com